Vartannat företag har tagit emot ett riktat stöd någon gång under pandemin. Vanligast är korttidsstödet. Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, Tillväxtanalys, har tillsammans med Svenskt Näringsliv gjort en enkätstudie bland drygt 2 000 företag som fått svara på frågor om stödåtgärder och dess effekter under pandemin. Slutsatsen...

Nu upphör Bolagsverket att skanna och mejla pappersbevis. Förändringen gäller från 1 september i år. Den extra service som Bolagsverket har tillhandahållit - som går ut på att myndigheten skannat in pappersoriginal och mejlat dessa innan de har skickats med posten - kommer nu att upphöra. Det...

Regeringen förstärker och förlänger omställningsstödet med tio månader. Med skillnaden att det maximala beloppet företag kan få per månad sänks, från 75 miljoner kronor till 40 miljoner kronor. Från och med nästa vecka kan företag börja söka förlängt och förstärkt omställningsstöd för perioden augusti 2020 till april...

Begräsning av avdragsrätten, justerad beräkning av bilförmån och nedsatt arbetsgivaravgift för unga. Det är några nya lagar som tas i bruk under sommarmånaderna. I juni och juli träder en rad nya lagar i kraft inom Skatteverkets område. Här är de viktigaste att hålla koll på. Avdragsrätten begränsas En...

Bluffakturor, VD-bedrägerier och bolagskapningar. Med sommaren och kanske oerfaren personal på plats ökar risken att utsättas för bedrägerier. Så här skyddar du ditt företag. Varje sommar kommer varningssignalerna kring sådant att vara extra uppmärksam på för den som driver företag. Var vaksam på fakturorna som kommer in...

Du som har e-legitimation kan redan nu göra din deklaration. Oavsett om du fått din deklaration i e-brevlådan eller på papper. Och är du snabbt ute kan du få återbäring redan i början av april. Mer än hälften av de 8,1 miljoner som ska deklarera i...

Styrelsearvoden ska beskattas som inkomst av tjänst, inte inom ramen för ledamotens näringsverksamhet. Det slår Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, fast i en färsk dom. Frågan om beskattning av styrelsearvoden har diskuterats och prövats i olika instanser under lång tid. I en dom från 18 februari slår Högsta förvaltningsdomstolen...