Du som har e-legitimation kan redan nu göra din deklaration. Oavsett om du fått din deklaration i e-brevlådan eller på papper. Och är du snabbt ute kan du få återbäring redan i början av april. Mer än hälften av de 8,1 miljoner som ska deklarera i...

Styrelsearvoden ska beskattas som inkomst av tjänst, inte inom ramen för ledamotens näringsverksamhet. Det slår Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, fast i en färsk dom. Frågan om beskattning av styrelsearvoden har diskuterats och prövats i olika instanser under lång tid. I en dom från 18 februari slår Högsta förvaltningsdomstolen...

Möjligheten för företag att använda korttidspermittering upp till 80 procent med statligt stöd ska förlängas till och med 30 april. Det föreslår regeringen. Under januari, februari och mars 2021 har stödet för korttidspermittering förstärkts så att arbetstiden för anställda kan minskas med upp till 80 procent....

Företag med unga anställda får sänkta arbetsgivaravgifter redan nu. Syftet med sänkningen är att minska bördan för företag som drabbas av pandemin och som har unga anställda. Sänkningen ska nu gälla redan från det senaste årsskiftet. Tidigare var det meningen att arbetsgivaravgiften för unga skulle gälla...

Även om vi anpassat oss till våra nya rutiner som en följd av covid-19 ser många fram emot att vaccineringen mot covid-19 ska få samhället att återgå till det som vi, i vart fall innan covid-19, kallade normalt. För att vi ska kunna återgå till...

Omsättningsstödet förlängs och omställningsstödet för små företag förstärks. I linje med vad regeringen tidigare meddelat. Riksdagen har fått två extra ändringsbudgetar för 2021, som bland annat innehåller förslag på hur företagen kan stöttas framöver. Bland annat vill regeringspartierna tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna se en förlängning av...

Korttidsstödet väcker en hel del frågor. Branschorganisationen FAR har vänt sig till Tillväxtverket för att få svar. Stödåtgärden att kunna korttidspermittera anställda för att mildra effekterna av coronapandemin skapar en del frågor hos företagen. Branschorganisationen FAR har en löpande dialog med Tillväxtverket och nu har myndigheten...

Omställningsstödet förlängs med januari och februari. Det efter att regeringen i förra veckan kommunicerat ytterligare restriktioner. I juni infördes omställningsstödet som är ett direktstöd baserat på omsättningstapp. Ju mer omsättningen har minskat, desto större stöd går att söka. Omställningsstödet har under året förlängts i takt med...

Lön, skatt och förmåner ska redovisas till Skatteverket varje månad. Men hur gör man som arbetsgivare om förmånsbeloppet inte är känt förrän månaden efter? Lagen om arbetsgivardeklarationer har funnits i snart två och ett halvt år och infördes i två steg. De första företagen omfattades från...