Redovisning & lön

En välstrukturerad och effektiv bokföring av en verksamhets ekonomiska förehavanden är nyckeln till ett samlat och rättvisande beslutsunderlag.

En kontinuerlig tillgång till ett rättvisande beslutsunderlag är i sin tur en förutsättning för att du som ägare och/eller förvaltare både på lång och kort sikt skall kunna fatta lönsamma och rationella beslut. Vi hjälper dig med redovisningen så att du får mer tid att utveckla företaget och skapa lönsamhet.

Vi arbetar enligt REKO och är uppdaterade på de senaste förändringarna i bokföringslagen, årsredovisningslagen samt normgivningar från Bokföringsnämnden och FAR.

 

Via en separat avdelning inom bolaget hanteras kunders redovisning. Avdelningen drivs som en separat enhet inom företaget, med kunnig personal inom ekonomi och redovisningsfrågor.

Vi arbetar företrädesvis med det webbaserade affärssystemet Fortnox för bokföringsuppdrag och anpassar funktionerna i systemet för att på bästa sätt optimera flödet efter dina önskemål och förutsättningar. Vi tillhandahåller lösningar för digitalisering av hela bokföringsprocessen.

Redovisning & lön

En välstrukturerad och effektiv bokföring av en verksamhets ekonomiska förehavanden är nyckeln till ett samlat och rättvisande beslutsunderlag.

En kontinuerlig tillgång till ett rättvisande beslutsunderlag är i sin tur en förutsättning för att du som ägare och/eller förvaltare både på lång och kort sikt skall kunna fatta lönsamma och rationella beslut. Vi hjälper dig med redovisningen så att du får mer tid att utveckla företaget och skapa lönsamhet.

Vi arbetar enligt REKO och är uppdaterade på de senaste förändringarna i bokföringslagen, årsredovisningslagen samt normgivningar från Bokföringsnämnden och FAR.

Via en separat avdelning inom bolaget hanteras kunders redovisning. Avdelningen drivs som en separat enhet inom företaget, med kunnig personal inom ekonomi och redovisningsfrågor.

Vi arbetar företrädesvis med det webbaserade affärssystemet Fortnox för bokföringsuppdrag och anpassar funktionerna i systemet för att på bästa sätt optimera flödet efter dina önskemål och förutsättningar. Vi tillhandahåller lösningar för digitalisering av hela bokföringsprocessen.

Exempel på några av de tjänster som vi tillhandahåller:

 • Löpande bokföring
 • Månadsavstämningar
 • Skatte- och avgiftshantering samt deklarationer
 • Årsbokslut/Periodbokslut
 • Årsredovisning
 • Koncernredovisning
 • Lönehantering
 • Strukturering av administrativa rutiner

Exempel på några av de tjänster som vi tillhandahåller:

 • Löpande bokföring
 • Månadsavstämningar
 • Skatte- och avgiftshantering samt deklarationer
 • Årsbokslut/Periodbokslut
 • Årsredovisning
 • Koncernredovisning
 • Lönehantering
 • Strukturering av administrativa rutiner