Skatt

Såväl den svenska som internationella skattelagstiftningen är ständigt föremål för förändringar. Som företagsledare är det inte alltid så lätt att hinna med att löpande hålla sig väl uppdaterad om det rådande rättsläget. Det är dessvärre en förutsättning för att denne skall vara försäkrad om att inte åsamka ägare eller företaget i sig onödiga skattekostnader.

Vi har bred kompetens inom skatteområdet och på så sätt kan vi uppnå en kostnadseffektiv skattesituation och maximera nyttan för våra kunder. Via vårt internationella nätverk kan vi även erbjuda rådgivning inom internationell beskattning.

Skatt

Såväl den svenska som internationella skattelagstiftningen är ständigt föremål för förändringar. Som företagsledare är det inte alltid så lätt att hinna med att löpande hålla sig väl uppdaterad om det rådande rättsläget. Det är dessvärre en förutsättning för att denne skall vara försäkrad om att inte åsamka ägare eller företaget i sig onödiga skattekostnader.

Vi har bred kompetens inom skatteområdet och på så sätt kan vi uppnå en kostnadseffektiv skattesituation och maximera nyttan för våra kunder. Via vårt internationella nätverk kan vi även erbjuda rådgivning inom internationell beskattning.

Exempel på några av de tjänster som vi tillhandahåller:

  • Beskattningen i ägarledda företag och dess ägare
  • Bolagsbeskattning
  • Mervärdesskatt
  • Internationell beskattning

Exempel på några av de tjänster som vi tillhandahåller:

  • Beskattningen i ägarledda företag och dess ägare
  • Bolagsbeskattning
  • Mervärdesskatt
  • Internationell beskattning