Om oss

Samarbete med oss innebär hög servicegrad och tillgänglighet som tillsammans med vår kompetens och erfarenhet gör att våra kunder upplever oss som en värdefull tillgång i sin verksamhet.

Revisorerna Syd erbjuder revision, redovisningstjänster och ekonomisk rådgivning till mindre och medelstora företag.

Revisorerna Syd etablerades 2002 och består av ett 10-tal medarbetare varav 5 är auktoriserade revisorer och 1 är auktoriserad redovisningskonsult. Vi har kontor i centrala Malmö.

Vi är inriktade på ägarledda företag och ägarfrågor. God kvalitet på genomförda uppdrag, hög servicegrad, starkt engagemang i kundernas verksamhet samt regelbunden kommunikation med våra kunder är kännetecknen för vår verksamhet.

Om oss

Samarbete med oss innebär hög servicegrad och tillgänglighet som tillsammans med vår kompetens och erfarenhet gör att våra kunder upplever oss som en värdefull tillgång i sin verksamhet.

Revisorerna Syd erbjuder revision, redovisningstjänster och ekonomisk rådgivning till mindre och medelstora företag.

Revisorerna Syd etablerades 2002 och består av ett 10-tal medarbetare varav 5 är auktoriserade revisorer och 1 är auktoriserad redovisningskonsult. Vi har kontor i centrala Malmö.

Vi är inriktade på ägarledda företag och ägarfrågor. God kvalitet på genomförda uppdrag, hög servicegrad, starkt engagemang i kundernas verksamhet samt regelbunden kommunikation med våra kunder är kännetecknen för vår verksamhet.