Rådgivning

Som revisorer får vi fördjupad kunskap om de branscher och företag vi jobbar med. Vi hjälper till att omvandla siffror till effektiva beslut och konstruktiva lösningar som stöder företagets verksamhet och utveckling.

Vi har stor erfarenhet av att hantera de problem och möjligheter som är förknippade med ägarledda företag i nästan alla branscher.  I vårt stora kontaktnät har vi samarbete med en rad experter som vi kopplar in i frågor som kräver specialistkompetens.

Rådgivning

Som revisorer får vi fördjupad kunskap om de branscher och företag vi jobbar med. Vi hjälper till att omvandla siffror till effektiva beslut och konstruktiva lösningar som stöder företagets verksamhet och utveckling.

Vi har stor erfarenhet av att hantera de problem och möjligheter som är förknippade med ägarledda företag i nästan alla branscher.  I vårt stora kontaktnät har vi samarbete med en rad experter som vi kopplar in i frågor som kräver specialistkompetens.

Exempel på några av de tjänster som vi tillhandahåller:

 • Ägar- och bolagsrådgivning
 • Bolagsbildning
 • Företagsöverlåtelser
 • Corporate finance
 • Styrning & rapportering
 • Avtal med delägare
 • Associationsfrågor
 • Ekonomisk styrning/planering/budgetering
 • Internationella frågor
 • Företagsvärdering och riskkapitalanskaffning
 • Generationsskiften
 • Konkursutredningar
 • Due diligence

Exempel på några av de tjänster som vi tillhandahåller:

 • Ägar- och bolagsrådgivning
 • Bolagsbildning
 • Företagsöverlåtelser
 • Corporate finance
 • Styrning & rapportering
 • Avtal med delägare
 • Associationsfrågor
 • Ekonomisk styrning/planering/budgetering
 • Internationella frågor
 • Företagsvärdering och riskkapitalanskaffning
 • Generationsskiften
 • Konkursutredningar
 • Due diligence