UHY

Revisorerna Syd är medlem i UHY International. Som medlem i det världsomspännande nätverket kan vi erbjuda våra kunder kvalificerad och anpassad rådgivning över hela världen. Vi hjälper er att etablera kontakt i olika länder.

UHY International etablerades 1986 och medlemsföretagen har drygt 9 500 medarbetare vid ca 340 kontor och finns representerade i över 100 länder.

UHY är en internationell sammanslutning av självständiga revisions-, redovisnings- och konsultbyråer, vilket organiseras av UHY International, ett brittiskt företag. Varje medlem av UHY är en separat och självständig firma. Tjänster beskrivna här tillhandahålls av Revisorerna Syd och inte av UHY  International eller av någon annan medlem inom UHY. Inte heller UHY International eller någon annan medlem av UHY har något som helst ansvar för tjänster tillhandahållet av andra medlemmar.

UHY

Revisorerna Syd är medlem i UHY International. Som medlem i det världsomspännande nätverket kan vi erbjuda våra kunder kvalificerad och anpassad rådgivning över hela världen. Vi hjälper er att etablera kontakt i olika länder.

UHY International etablerades 1986 och medlemsföretagen har drygt 9 500 medarbetare vid ca 340 kontor och finns representerade i över 100 länder.

UHY är en internationell sammanslutning av självständiga revisions-, redovisnings- och konsultbyråer, vilket organiseras av UHY International, ett brittiskt företag. Varje medlem av UHY är en separat och självständig firma. Tjänster beskrivna här tillhandahålls av Revisorerna Syd och inte av UHY  International eller av någon annan medlem inom UHY. Inte heller UHY International eller någon annan medlem av UHY har något som helst ansvar för tjänster tillhandahållet av andra medlemmar.

Revisorerna Syd är medlem i UHY International. Som medlem i det världsomspännande nätverket kan vi erbjuda våra kunder kvalificerad och anpassad rådgivning över hela världen. Vi hjälper er att etablera kontakt i olika länder.