Koncernbidrag avseende verksamhetsåret 2019 bör inte påverka möjligheten att få stöd för 2020. Beskedet kom från Tillväxtverket under fredagen. Under fredagen kom ett pressmeddelande från Tillväxtverket som många har väntat på. Myndigheten klargör vad som gäller kring koncernbidrag och stöd för korttidsarbete. Tillväxtverket skriver i pressmeddelandet att...

Har ditt företag fått stöd för korttidsarbete? Nu närmar sig första avstämningsperioden för den som fått stöd från mars. Företag som får stöd för korttidsarbete, även kallat korttidspermittering, måste göra en avstämning med Tillväxtverket tre månader efter att ansökan godkänts. Den första avstämningen sker 16 till...

Ofullständig information kring stödet för korttidsarbete gör det osäkert för den som söker stödet. Hans Peter Larsson, skatteansvarig FAR, tar upp frågan i sin skattekrönika. Över 50 000 företag har redan fått stöd för korttidsarbete, långt över 500 000 anställda har permitterats. Även företagare själva. Omkring 95 miljarder...

Hur ska momsen hanteras vid kundförluster med anledning av coronakrisen? Skatteverket har tillfälligt ändrat reglerna för att underlätta för företagen. Fakturan är skickad men plötsligt kommer beskedet att kunden inte kan betala. Tyvärr en situation som blivit vardag för många företag i och med coronakrisen. När...

Regeringens förslag på omställningsstöd till företag som drabbats av coronakrisen skickas nu till Lagrådet för granskning. Resultat har hela listan. I veckan meddelade regeringen att man nu skickar sitt justerade förslag på omställningsstöd till Lagrådet. Omställningsstödet är till för att stötta företag som drabbats hårt till...

Från 1 juni får Tillväxtverket ökade befogenheter att kontrollera företag som sökt stöd för korttidsarbete. Ett fördjupat samarbete har nu inletts med polisen. Sedan det blev möjligt att ansöka stöd förkorttidsarbete i början av april har Tillväxtverket fått in 70 000 ärenden. Men alla som söker har...

7 av 10 företag som sökt anstånd hos Skatteverket har färre än tio anställda. Hotell- och restaurangverksamheter dominerar. Skatteverket följer den ekonomiska utvecklingen för företag i samband med coronaviruset. Av en rapport som nyligen publicerades på myndighetens webb framgår, föga överraskande, att hotell- och restaurangföretag, fritids-...

Påverkar koncernbidrag möjligheten att få statligt stöd vid korttidspermittering? Tillväxtverket förtydligar nu informationen. Det statliga stödet vid korttidspermittering, eller korttidsarbete som den korrekta termen är, har blivit mycket omdiskuterat. Framför allt har det handlat om vilka företag som kan få ta del av stödet, om utdelning...

Utlandsstationeringar avbryts och vistelser i Sverige förlängs på grund av coronaepidemin. Vad innebär det för beskattningen? Markus Thaler, FAR:s specialistgrupp för skatt, reder ut. Rörligheten mellan olika länder har nästan helt upphört till följd av coronapandemin. Markus Thaler, skattejurist på EY och ordförande i FAR:s specialistgrupp...