Korruption och bedrägerier kostar samhället stora summor årligen. Det kan också påverka ditt bolags rykte så det lönar sig att försöka se varningsflaggorna. I en ny rapport från IMF, Internationella valutafonden, analyseras korruptionens effekter på skatteintäkter. Rapporten visar att stora intäkter till statskassan årligen går förlorade...

Förslaget om nya skatteregler för ägarskiften föreslås bli verklighet från 1 juli i år. Skattekonsulterna Stefan Asklöf, Deloitte, och Roger Zinders, Zinders skatt, analyserar förslaget åt Resultats läsare. Resultat har tidigare berättat om förslaget till nya regler som innebär att en överlåtelse av ett företag inom...

Grön skatteväxling, förlängd sänkt arbetsgivaravgift för första medarbetaren och höjt rut-avdrag. Det är några av förslagen i vårbudgeten som väntas gynna småföretagen. Vårbudgeten, och vårändringsbudgeten, som presenterats innebar som väntat inga större överraskningar. De flesta av förslagen var kända sedan tidigare. Hans Peter Larsson, auktoriserad skatterådgivare...

Semesterersättning, semesterskuld och semesterlön. Nu är det hög tid att ta tag i frågorna som regleras i lag och av kollektivavtal. Semesterlagen reglerar hur länge det är okej att vara borta från jobbet, utan att få avdrag på lönen. När lagen kom 1938 hade alla rätt...

När arbetsgivaren drar för mycket skatt kan den anställda få pengar återbetalda. Men bara innan skatteavdraget har redovisats till Skatteverket. Sedan årsskiftet gäller de nya reglerna för arbetsgivardeklaration på individnivå. Numera ska arbetsgivaren redovisa utbetalda ersättningar, förmåner och skatteavdrag per individ, varje månad. Den första arbetsgivardeklarationen på individnivå var...

Reseavdrag är det vanligaste avdraget i deklarationerna. Reglerna kan uppfattas som snåriga, men Skatteverket har tagit fram en beräkningshjälp som ska underlätta för dig som ska deklarera. Enligt Skatteverket gör närmare en miljon människor varje år avdrag för resor i sin deklaration. Den som åkt kollektivt...

Vad utläser du som ägare egentligen ur en årsredovisning och vilken information har du rätt till? Och hur gör du för att med ett tydligt ägardirektiv skapa rätt styrningsmodell för styrelse och ledning? Missa inte Resultats miniserie i tre delar där Monika Lindberg och Helena...

Skattefriheten för privata sjukvårdsförsäkringar är borta. Men vissa hälsoundersökningar som arbetsgivaren betalar kan fortfarande vara befriade från skatt. Nu preciserar Skatteverket: Skattefriheten gäller riktade undersökningar för personer inom yrken med särskilda hälsorisker. 1 juli 2018 slopades skattefriheten för privata sjukvårdsförsäkringar. Sedan dess förmånsbeskattas privat sjukvårdsförsäkring. Men en...

En delägare i ett aktiebolag ville veta om bolaget var ett fåmansbolag. Skatterättsnämnden sa nej. Skatteverket överklagade. Högsta förvaltningsdomstolen meddelar att Skatterättsnämnden inte borde ha tagit upp frågan över huvud taget. Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, har undanröjt ett beslut från Skatterättsnämnden. Det handlar om en person, AA,...