HFD: Förhandsbesked kan inte ges i efterhand

En delägare i ett aktiebolag ville veta om bolaget var ett fåmansbolag. Skatterättsnämnden sa nej. Skatteverket överklagade. Högsta förvaltningsdomstolen meddelar att Skatterättsnämnden inte borde ha tagit upp frågan över huvud taget.

Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, har undanröjt ett beslut från Skatterättsnämnden. Det handlar om en person, AA, som i mars 2017 köpte andelar i bolaget X. AA arbetar själv i ett dotterbolag till bolaget X.

I september 2017 ansökte AA om ett förhandsbesked för att få veta om bolaget X är ett fåmansföretag. Till saken hör att bolagets huvudägare i januari 2015 överlät aktier motsvarande minst 50 procent av rösterna i bolaget till en stiftelse som huvudägaren hade bildat.

Om förhandsbeskedet skulle innebära att bolaget X inte är ett fåmansföretag på den grundvalen ville AA veta om bolaget X ändå kan betraktas som ett fåmansbolag med tillämpning av lagen (1995:575) mot skatteflykt.

Skatterättsnämnden meddelade att bolaget X inte är ett fåmansföretag och att bolaget inte heller kan betraktas som ett fåmansföretag med tillämpning av lagen mot skatteflykt.

Skatteverket överklagade till Högsta förvaltningsdomstolen. Skatteverket yrkade att förhandsbeskedet skulle ändras med den innebörden att bolaget X utgör ett fåmansföretag när fåmansföretagsreglerna tillämpas.

Högsta förvaltningsdomstolen skriver att möjligheten att få förhandsbesked finns för att man, inför till exempel en planerad affär, ska kunna få veta vilka de skattemässiga följderna blir. Avsikten är inte att ge en alternativ ordning för prövning i efterhand av transaktioner som redan är gjorda, som i det här fallet.

Då AA redan köpt andelarna i bolaget X kan det inte varit viktigt för honom att få ett förhandsbesked menar Högsta förvaltningsdomstolen.

Ett motiv för Skatterättsnämnden för att ge ett förhandsbesked kan vara att det finns ett allmänt intresse av ett snabbt avgörande. Men så var inte fallet den här gången, enligt Högsta förvaltningsdomstolen.

Högsta förvaltningsdomstolen skriver:

”Skatterättsnämnden borde således inte ha prövat ansökningen. Förhandsbeskedet ska därför undanröjas och ansökningen avvisas.”

Björn Dickson

Högsta förvaltningsdomstolen mål nr 3977-18

 

Texten publiceras i samarbete med tidningen Resultat