Vid generationsskifte i fåmansföretag ska skatten vara lika oavsett om företaget överlåts till en närstående eller utomstående. Det föreslår nu regeringen. Propositionen som läggs fram härstammar från utredningen ”Översyn av skattereglerna för delägare i fåmansföretag” och handlar om att underlätta för familjer vid generationsskifte. Förslaget är...

Avdrag för bil till jobbet? Då måste du spara minst två timmar om dagen under minst 160 dagar. Det skriver Skatteverket i ett ställningstagande om regelmässig tidsvinst. Deklarationstiderna närmar sig och avdrag för resor mellan bostaden och arbetsplatsen (så kallade arbetsresor) är ett av alla avdrag...

1 mars flyttar redovisningen av momsen in i en ny tjänst hos Skatteverket. Bland dem som jobbar med att redovisa uppgifterna finns en oro att det skapar ytterligare problem. I går uppmärksammade tidningen Resultat att de nya reglerna kring arbetsgivardeklaration på individnivå, AGI, och Skatteverkets system...

Systemet för att lämna AGI är utvecklat för företagare som lämnar sina uppgifter själva, då blev det mer svårjobbat för redovisnings- och lönekonsulter. Nu ska Skatteverket se över vad som behöver ändras. 400 000 arbetsgivare och sju miljoner löntagare berörs av arbetsgivardeklaration på individnivå, AGI. Främsta syftet...

Byggsektorn, bilverkstäder, restauranger och skönhetsbranschen. Det är verksamheter som Skatteverket kommer att granska extra under 2019. Under tisdagen presenterade Skatteverket vilka branscher som kommer att granskas extra i år. Som tidigare år berörs branscher där risken för svartarbete bedöms vara stor. I år handlar det i...

Är det klokt att leasa tjänstebilen med hänvisning till momsreglerna? Så här svarar Resultats experter. Min kompanjon och jag ska skaffa var sin tjänstebil. Vi har likviditet i bolaget att köpa bilarna kontant, men ändå har vi fått rådet att leasa bilarna med hänvisning till momsregler....

Förmånsskatt eller inte när arbetsgivaren erbjuder sina anställda pensionsrådgivning? Högsta förvaltningsdomstolen har klarlagt vad som gäller. I början av december förra året kom en dom från Högsta förvaltningsdomstolen som handlar om pensionsrådgivning och förmånsskatt. Med anledning av domen har Skatteverket publicerat en rättsfallskommentar, HFD mål nr...

Karensdagen har ersatts av ett karensavdrag. Var uppmärksam på om det påverkar ditt företags löneadministration. Förra året beslutade riksdagen att införa ett karensavdrag och ta bort karensdagen. Bakgrunden var bland annat att man ville ha ett mer rättvist och förutsägbart system. Oavsett när sjukfrånvaron inträffar ska...