Snart dags att gå i pension? Eller får du lön från flera håll? Då kan det vara dags att kolla skatteavdraget. Skatteverket uppmanar nu alla som är pensionärer eller som snart ska gå i pension att kontrollera att pensionsutbetalarna gör tillräckliga skatteavdrag under 2022. Om inkomster...

Har ditt företag fått ett slutligt beslut om avslag på ansökan om korttidsstöd eller ett beslut om slutavstämning? Även om det vunnit laga krav finns nu en chans att begära omprövning av jämförelsemånad hos Tillväxtverket. Tillväxtverket får, med vissa begränsningar, ändra ett beslut om jämförelsemånad om...

Från och med 1 oktober förändras stödet vid korttidsarbete. Den tillfälliga förlängningen av krisstödet vid korttidsarbete som hittills gällt upphör sista september. I takt med att restriktionerna lättar och samhället i större utsträckning återgår till ett normaltillstånd som påminner om det före pandemin påverkas också de...

Sänkt inkomstskatt, förbättrade regler för personaloptioner och slopad reklamskatt är några av förslagen i regeringens budget för 2022. Hans Peter Larsson, skatteansvarig på FAR, kommenterar.   Reformförslagen i höstbudgeten för 2022 ligger på cirka 74 miljarder kronor. Och det är inga överraskningar som presenteras, menar Hans Peter...

Regeringen vill att fler mindre företag ska slippa redovisa moms och att det ska bli lättare att starta företag. Ett steg i det arbetet är att höja omsättningsgränsen för moms. I dag ligger gränsen för momsbefrielse på 30 000 kronor per år, men regeringen vill höja nivån...

Ska du söka omställningsstöd för augusti 2021? Nu är ansökan öppen. 1 september öppnade möjligheten för företag att söka omställningsstöd för augusti 2021. Ansökan är öppen till och med 8 oktober 2021. På sin webb informerar Skatteverket om att det krävs ett omsättningstapp på mer än 30...

Många företag som fått skjuta upp skatten skulle börjat betala tillbaka nästa vår. Nu meddelar regeringen att den vill se en förlängd återbetalningstid och avbetalningsplaner för skatteanstånden. Anstånd med skatten har varit en av de åtgärder som riksdagen infört under pandemin. Hittills har Skatteverket beviljat anstånd...