Så hanterar du lönekostnader för timanställda och omställningsstödet

Företag som tappat i omsättning på grund av corona kan söka omställningsstöd. Nu har Skatteverket förtydligat vad som gäller kring lönekostnader för timanställda.

Omställningsstödet är en av alla åtgärder under pandemin för att hålla företagen igång. 1 september öppnade möjligheten att söka stöd för augusti 2021, och 1 oktober öppnar ansökningsperioden för september 2021. Det gäller att hålla koll på datumen då stödperioderna endast är öppna en viss tid. 30 september är sista dag att skicka in ansökan för stödperioden juli 2021, 8 oktober sista dag för augusti och 29 oktober sista dag att söka stöd för september.

Stödet kan sökas av företag som kan visa att dess nettoomsättning i väsentlig utsträckning minskat under stödperioderna jämfört med motsvarande månader 2019. Företagen ska också visa att omsättningsminskningen så gott som uteslutande beror på coronapandemin.

Hur stort stöd ett företag kan få beräknas av Skatteverket utifrån en beräkningsformel. Utgångspunkten är vilka fasta kostnader som ska ingå och inte ingå. Skatteverket har nu förtydligat informationen på sin webb gällande kostnader för timanställda. Tidigare har det sagts att lönekostnader för timanställda i normalfallet varit kostnader som gått att undvika. Nu har den skrivningen justerats. I stället skriver Skatteverket följande i sin vägledning:

”Lönekostnader för timanställd personal är ett exempel på lönekostnader som beroende på omständigheterna kan vara sådana kostnader som går att undvika. En lönekostnad som är nödvändig för att bedriva verksamheten är inte en kostnad som är möjlig att undvika, oavsett om det är en timanställd eller ej.”

Charlotta Marténg

 

Läs mer om omställningsstödet och vad som gäller på Skatteverkets webb
https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2021.15/389529.html