Omprövning av jämförelsemånad öppnar i oktober

Har ditt företag fått ett slutligt beslut om avslag på ansökan om korttidsstöd eller ett beslut om slutavstämning? Även om det vunnit laga krav finns nu en chans att begära omprövning av jämförelsemånad hos Tillväxtverket.

Tillväxtverket får, med vissa begränsningar, ändra ett beslut om jämförelsemånad om det inte är korrekt, trots att beslutet vunnit laga kraft.

Vid begäran om ändrad jämförelsemånad eller vid omprövning av jämförelsemånad prövar Tillväxtverket varje enskilt ärende i sin helhet för att kontrollera att kraven för att ändra jämförelsemånad är uppfyllda.

På tillvaxtverket.se står:

Inför en eventuell begäran om omprövning av jämförelsemånad bör följande beaktas:

  • Tillväxtverket kan inte ge råd om det lönar sig att byta jämförelsemånad eller inte, företaget måste göra den bedömningen.
  • Ett byte av jämförelsemånad behöver inte innebära ett högre stöd.
  • Vid begäran om omprövning måste företaget styrka giltig frånvaro för arbetstagare som var frånvarande i den nya jämförelsemånaden

Att tänka på för företag som begär omprövning gällande jämförelsemånad i både stödet 2020 och 2021 är att två olika kompletteringar ska skickas in, en för respektive stöd.

Möjligheten att begära omprövning av jämförelsemånad öppnar 13 oktober. Handläggning beräknas starta vid årsskiftet 2021/2022.

Text: Sofia Hadjipetri Glantz

 

Läs mer på Tillväxtverkets webb: Omprövning av jämförelsemånad
https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/information-och-stod-kring-coronakrisen/korttidsarbete/efter-beslut/omprovning-av-jamforelsemanad.html