Så gör du med momsen vid kundförluster

Hur ska momsen hanteras vid kundförluster med anledning av coronakrisen? Skatteverket har tillfälligt ändrat reglerna för att underlätta för företagen.

Fakturan är skickad men plötsligt kommer beskedet att kunden inte kan betala. Tyvärr en situation som blivit vardag för många företag i och med coronakrisen. När en kund på grund av bristande betalningsförmåga inte kan betala en faktura kan det leda till en kundförlust för företaget. Det kan föra med sig att företaget får minska den utgående momsen med ett belopp motsvarande den utgående moms som tidigare redovisats i momsdeklarationen.

Men för att beskattningsunderlaget ska få sättas ned krävs att säljaren kan visa att det är sannolikt att denne inte kommer att få betalt. Med anledning av coronakrisen har Skatteverket nu luckrat upp de tidigare kraven så att det under en begränsad tid blir lättare för företaget att sätta ned beskattningsunderlaget.

För att en köpare ska anses sakna betalningsmöjlighet ska följande villkor vara uppfyllda:

  • Köparen ska vara en beskattningsbar person.
  • Fakturan ska ha utfärdats mellan 1 februari 2020 och 31 december 2020.
  • Det ska ha gått minst 3 månader sedan fordran förföll till betalning.
  • En skriftlig betalningspåminnelse ska ha skickats ut.
  • Säljaren och köparen ska inte vara i intressegemenskap.

Om samtliga kriterier är uppfyllda kan säljaren sätta ned beskattningsunderlaget och behöver inte på något annat sätt visa att köparen saknar betalningsförmåga.

Charlotta Marténg

Texten publiceras i samarbete med tidningen Resultat

Läs mer: Skatteverkets ställningstagande

Läs mer: Skatteverket om kundförluster