Lättnad för företag med unga redan nu

Företag med unga anställda får sänkta arbetsgivaravgifter redan nu. Syftet med sänkningen är att minska bördan för företag som drabbas av pandemin och som har unga anställda. Sänkningen ska nu gälla redan från det senaste årsskiftet.

Tidigare var det meningen att arbetsgivaravgiften för unga skulle gälla från 1 april i år.

Nu föreslås reglerna gälla retroaktivt på lön som betalas efter 31 december 2020. Reglerna ska gälla till och med mars 2023.

Under den perioden är arbetsgivaravgifterna sänkta till 19,73 procent från och med januari 2021 till och med mars 2023. Den ordinarie arbetsgivaravgiften är 31,42 procent, enligt Skatteverket.

Förslaget omfattar personer som vid årets ingång har fyllt 18 år men inte 23 år. Nedsättningen ska gälla för löner upp till 25 000 kronor per månad.

Bakom förslaget står regeringen och samarbetspartierna Centern och Liberalerna.

Regeringen skriver på sin hemsida att många av de branscher där unga arbetar har drabbats hårt under pandemin, vilket har försämrat ungas möjligheter till anställning och extrajobb. Enligt regeringen kan förslaget underlätta för unga att behålla sitt arbete eller att få ett nytt jobb.

Förslaget beräknas kosta statskassan 9 miljarder kronor under 2021 och 2022. Under 2023 beräknas kostnaden bli 1,4 miljarder kronor. Dessutom kostar tidigareläggningen 1,4 miljarder kronor.

 

Björn Dickson

 

Läs mer: Regeringen om sänkta arbetsgivaravgifter

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/01/sankta-arbetsgivaravgifter-for-unga-tidigarelaggs/