HFD: Styrelsearvode är inkomst av tjänst

Styrelsearvoden ska beskattas som inkomst av tjänst, inte inom ramen för ledamotens näringsverksamhet. Det slår Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, fast i en färsk dom.

Frågan om beskattning av styrelsearvoden har diskuterats och prövats i olika instanser under lång tid.

I en dom från 18 februari slår Högsta förvaltningsdomstolen fast att styrelsearvoden inte ska beskattas som inkomst av näringsverksamhet.

Målet gällde en kvinna som har uppdrag som styrelseledamot i flera aktiebolag, ett ömsesidigt försäkringsbolag och en ideell förening. Hon bedriver också enskild näringsverksamhet genom innehav av en näringsfastighet.

Kvinnan ville att Högsta förvaltningsdomstolen skulle förklara att styrelsearvodena ska beskattas som inkomst av näringsverksamhet.

Men domstolen pekar på praxis som innebär att sådana arvoden i regel beskattas som inkomst av tjänst. Detta även om arvodet har fakturerats av ett aktiebolag som styrelseledamoten äger.

Högsta förvaltningsdomstolen skriver att motivet för denna praxis är att ett uppdrag som styrelseledamot i aktiebolag bara får innehas av en fysisk person och är av personlig natur. Även styrelseuppdrag i ömsesidiga försäkringsbolag måste innehas av en fysisk person, skriver Högsta förvaltningsdomstolen.

 

Björn Dickson

 Högsta förvaltningsdomstolen mål nr 4058-20

 Läs mer på tidningenresultat.se:

https://www.tidningenresultat.se/ingen-provning-i-hfd-om-skatt-pa-styrelsearvode/

https://www.tidningenresultat.se/resning-begard-i-hfd-om-skatt-pa-styrelsearvode/