Bolagsverket slutar med manuell hantering av bevis

Nu upphör Bolagsverket att skanna och mejla pappersbevis. Förändringen gäller från 1 september i år.

Den extra service som Bolagsverket har tillhandahållit – som går ut på att myndigheten skannat in pappersoriginal och mejlat dessa innan de har skickats med posten – kommer nu att upphöra.

Det innebär att de bevis som utfärdas på papper också endast kommer att levereras på papper, meddelar Bolagsverket på webben.

Det gäller följande bevis:

  • Registreringsbevis, engelskt
  • Certificate of good standing, engelskt
  • Engelskt intyg med bolagsordning på svenska
  • Engelskt intyg med stiftelseurkund på svenska
  • Engelskt intyg om postadressändring
  • Engelskt intyg för årsredovisning på svenska
  • Bevis på engelska ur näringsförbudsregistret
  • Bevis på engelska ur registret över fysiska personers och dödsbons konkurser
  • Bevis ur biträdesförbudsregistret.

Det nya tillvägagångssättet avser däremot inte digitala bevis, dessa beställs som vanligt.

En annan nyhet är att myndigheten kommer att sluta utfärda registreringsbevis på tyska. Då efterfrågan varit ytterst liten kommer de att utgå ur sortimentet.

Förändringarna gäller från 1 september 2021.

Sofia Hadjipetri Glantz