Omställningsstödet förlängs med tio månader

Regeringen förstärker och förlänger omställningsstödet med tio månader. Med skillnaden att det maximala beloppet företag kan få per månad sänks, från 75 miljoner kronor till 40 miljoner kronor.

Från och med nästa vecka kan företag börja söka förlängt och förstärkt omställningsstöd för perioden augusti 2020 till april 2021.

– Det kommer att vara en stor lättnad för de företag som drabbats av de restriktioner som regeringen varit tvungen att vidta för att dämpa smittspridningen, säger finansminister Magdalena Andersson till TT.

Skillnaden är att det maximala beloppet företag kan få per månad sänks, från 75 miljoner kronor till 40 miljoner kronor. Något som varit ett krav från EU.

Restriktioner som kan berättiga till stödet blir däremot fler. Företag drabbade av det tillfälliga serveringsförbudet av alkohol till och med den 11 april och begränsningen av öppettider på serveringsställen till den 30 juni kan få det förstärkta stödet, skriver TT.

För att få rätt till stödet krävs att företagen tappat minst 40 procent av omsättningen under perioden augusti–oktober 2020 eller 30 procent av omsättningen under resten av stödperioden. Dessutom ska ett omsättningstapp som motsvarar minst 25 procent av referensperiodens omsättning ha orsakats av vissa restriktioner.

Det formella beslutet om förlängningen av stödet fattas på torsdagens regeringssammanträde.

Sofia Hadjipetri Glantz

Läs mer på regeringens webb: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/08/forlangning-av-det-forstarkta-omstallningsstodet/