Nya lagar i juni och juli – här är listan

Begräsning av avdragsrätten, justerad beräkning av bilförmån och nedsatt arbetsgivaravgift för unga. Det är några nya lagar som tas i bruk under sommarmånaderna.

I juni och juli träder en rad nya lagar i kraft inom Skatteverkets område. Här är de viktigaste att hålla koll på.

Avdragsrätten begränsas
En ny bestämmelse i inkomstskattelagen begränsar avdragsrätten ytterligare för ett företags underskott från tidigare år. Ändringen gäller från 11 juni 2021.

Justerad beräkning av bilförmån
Schablonberäkningen som har använts för att fastställa värdet av bilförmån justeras då det ränterelaterade beloppet och det prisrelaterade beloppet ändras. Träder i kraft 1 juli 2021 och tillämpas för bilar som blir skattepliktiga första gången 1 juli 2021 eller senare.

Nedsättning av arbetsgivaravgifter för anställda inom forskning och utveckling
Ytterligare en förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning och utveckling, FoU, genomförs. Träder i kraft 1 juli 2021 och tillämpas på ersättning som ges efter 30 juni 2021.

Tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifter för upp till två anställda
Nedsättningen av arbetsgivaravgifterna för den först anställda utvidgas tillfälligt för företag som inte har någon anställd och som anställer en eller två personer, samt företag med en anställd och som anställer ytterligare en person. Ändringarna träder i kraft 1 juli.

Nedsatt arbetsgivaravgift för unga
En tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifterna för personer som vid årets ingång har fyllt 18 år men inte 23 år sänks ytterligare. Den nya arbetsgivaravgiften blir 10,21 procent. Reglerna gäller från 19 juni och avser ersättning som betalas ut under juni, juli och augusti 2021.

Sveriges skatteavtal med Grekland och Portugal upphör
Sveriges skatteavtal med Grekland och Portugal har sagts upp inför halvårsskiftet. Gäller den som har privat tjänstepension från Sverige. Det påverkar även beskattning för vissa andra inkomster.

Sofia Hadjipetri Glantz

 

Läs mer på Skatteverket: Lista på de nya lagarna på skatteverket.se