När en tandsköterska anlitas som gemensam resurs hos olika tandvårdsmottagningar räknas det som skattepliktig personaluthyrning. Detta trots att uthyrningen inte är förknippad med något vinstpåslag. Det slår Skatteverket fast. Från 1 juli ska moms betalas vid uthyrning av vårdpersonal. Det beskedet kom från Högsta förvaltningsdomstolen, HFD,...

Att den ene maken har stort ekonomiskt inflytande i ett företag i Sverige innebär att båda har inflytande. Det är innebörden i en rättsfallskommentar från Skatteverket till Högsta förvaltningsdomstolens dom om ett par som sedan länge bor utomlands. Ett svenskt par som har bott utomlands länge...

Sociala avgifter och semesterersättning. En anställd ska inte bara ha lön – utan även andra kostnader tillkommer. Det finns sätt att enkelt räkna ut vad en anställd kostar. Personalkostnader är ofta en stor post för företagen. Och många gånger en högst nödvändig sådan. I vårändringsbudgeten presenterade...

Korruption och bedrägerier kostar samhället stora summor årligen. Det kan också påverka ditt bolags rykte så det lönar sig att försöka se varningsflaggorna. I en ny rapport från IMF, Internationella valutafonden, analyseras korruptionens effekter på skatteintäkter. Rapporten visar att stora intäkter till statskassan årligen går förlorade...

Förslaget om nya skatteregler för ägarskiften föreslås bli verklighet från 1 juli i år. Skattekonsulterna Stefan Asklöf, Deloitte, och Roger Zinders, Zinders skatt, analyserar förslaget åt Resultats läsare. Resultat har tidigare berättat om förslaget till nya regler som innebär att en överlåtelse av ett företag inom...

Grön skatteväxling, förlängd sänkt arbetsgivaravgift för första medarbetaren och höjt rut-avdrag. Det är några av förslagen i vårbudgeten som väntas gynna småföretagen. Vårbudgeten, och vårändringsbudgeten, som presenterats innebar som väntat inga större överraskningar. De flesta av förslagen var kända sedan tidigare. Hans Peter Larsson, auktoriserad skatterådgivare...

Semesterersättning, semesterskuld och semesterlön. Nu är det hög tid att ta tag i frågorna som regleras i lag och av kollektivavtal. Semesterlagen reglerar hur länge det är okej att vara borta från jobbet, utan att få avdrag på lönen. När lagen kom 1938 hade alla rätt...

När arbetsgivaren drar för mycket skatt kan den anställda få pengar återbetalda. Men bara innan skatteavdraget har redovisats till Skatteverket. Sedan årsskiftet gäller de nya reglerna för arbetsgivardeklaration på individnivå. Numera ska arbetsgivaren redovisa utbetalda ersättningar, förmåner och skatteavdrag per individ, varje månad. Den första arbetsgivardeklarationen på individnivå var...

Reseavdrag är det vanligaste avdraget i deklarationerna. Reglerna kan uppfattas som snåriga, men Skatteverket har tagit fram en beräkningshjälp som ska underlätta för dig som ska deklarera. Enligt Skatteverket gör närmare en miljon människor varje år avdrag för resor i sin deklaration. Den som åkt kollektivt...