Moms och uthyrning av vårdpersonal – nu gäller de nya reglerna

Nu ska moms betalas vid uthyrning av vårdpersonal. Reglerna trädde i kraft 1 juli i år.

Vårdtjänster omfattas av undantaget för momsplikt. Däremot är uthyrning av vårdpersonal som huvudregel en momspliktig tjänst som ska beskattas med 25 procent. Beskedet kom från Högsta förvaltningsdomstolen för ungefär ett år sedan.

Under hösten och våren har Skatteverket publicerat ställningstaganden med anledning av domen. Myndigheten konstaterade att den som hyr ut vårdpersonal till någon som driver en vårdmottagning ska ta ut moms på sin försäljning. Det innebär att både privata och allmänna vårdmottagningar ska betala moms när de hyr in personal.

Skarp kritik har riktats mot förändringarna, inte minst från organisationen Vårdföretagarna som varnar för lägre bemanning på landets vårdinrättningar och längre vårdköer som följd av det.

På Skatteverkets webb finns specifika exempel kring vad som gäller för moms vid uthyrning av vårdpersonal. Till exempel räknas det som skattepliktig personaluthyrning när en tandsköterska anlitas som gemensam resurs hos olika tandvårdsmottagningar. Även om uthyrningen inte är förknippad med något vinstpåslag.

En specialistläkare som anlitas för en specifik tandoperation som inte kan utföras av någon av de befintliga tandläkare som finns på mottagningen faller också under skattepliktig uthyrning. Likaså ett företag som har avtal med ett HVB-hem om abonnemang av sjuksköterskor.

Björn Dickson

Charlotta Marténg

Läs mer: Skatteverket om uthyrning av vårdpersonal

Texten publiceras i samarbete med tidningen Resultat