Företag som bedriver forskning och utveckling ska enligt ett förslag kunna öka sina FoU-avdrag till våren. Genom en nedsättning av arbetsgivaravgifterna ska de ekonomiska förutsättningarna att forska och att utveckla produkter och tjänster bli bättre. Sedan 2014 har det funnits ett sådant avdrag för kostnader för...

Höstbudgeten är presenterad och nu fortsätter samtalen om resten av 73-punktsprogrammet. Läs vad Resultats skattekrönikör Hans Peter Larsson tror om förenklade 3:12-regler, höjda kapitalskatter och den kommande mikroföretagsutredningen. Med höstbudgeten är första etappen i samarbetet mellan regeringspartierna, L och C avklarad. Slopad värnskatt och sänkt skatt...

Revisorn har bett om ett engagemangsbesked – vad är det? Läs vad Resultats expert Kim Lavin, auktoriserad revisor svarar. Revisorn har bett om ett engagemangsbesked. Vad är det och vad används det till? Svar: Engagemangsbeskedet är ett dokument som går att beställa hos banken som utvisar det...

Svenskt Näringsliv har lagt fram ett förslag för att mildra effekterna av begränsningarna i ränteavdragen för företag. Förslaget får stöd av FAR. Svenskt Näringsliv har tidigare vänt sig till finansminister Magdalena Andersson och näringsminister Ibrahim Baylan med ett förslag på hur effekterna av begränsningar i ränteavdragen...

1 oktober 2019 träder hårdare regler för hyresmarknaden i kraft. Bland annat förlängs återbetalningsskyldigheten för oskäliga hyror och straffet för försäljning av hyreskontrakt skärps. I syfte att motverka otillåten andrahandsuthyrning och handel med hyreskontrakt fattade riksdagen tidigare i år beslut om skärpta regler för hyresmarknaden. Redan...

Bötesstraffen för företag kan komma att höjas. Regeringen vill höja maxbeloppet för företagsbot från 10 miljoner kronor till 500 miljoner kronor. Förslaget om skärpta straffrättsliga sanktioner mot företag har varit ute på remiss. Nu har regeringen överlämnat en proposition till riksdagen med förslag om att höja...

Från och med den här veckan har reglerna vid kortbetalning skärpts. Ändringen påverkar både företag och deras kunder. Ändringar i EU:s betaltjänstdirektiv har trätt i kraft. Dessa innebär höjda säkerhetskrav vid vissa typer av betalningar. Syftet är att minska risken för bedrägerier. I flera länder i Europa...

Regeringen lämnade i dag in höstbudgeten till riksdagen, med ett antal nyheter som påverkar entreprenörer och företagare framöver. I regeringens budgetproposition ingår ett antal förslag som är baserade på januariöverenskommelsen mellan regeringspartierna, Liberalerna och Miljöpartiet. Bland åtgärderna föreslås satsningar på fler jobb, hantering av klimatfrågorna och...