Omställningsstöd, omsättningsstöd och skatteanstånd återinförs. Även ytterligare besked om stöd för korttidsarbete väntas. ”Om nya omfattande restriktioner införs är det viktigt att rättssäkerheten kring stöden är högre denna gång”, säger Hans Peter Larsson på FAR.   På en presskonferens på fredagsmorgonen meddelade finansminister Mikael Damberg att regeringen...

Reglerna om korttidsarbete har uppehållit en del av allas vårt intellekt sedan pandemin bröt ut. Trubbigt och praktiskt svårhanterligt är några kommentarer jag fått höra att man upplever regelverket. Riksdagen har nu beslutat om ändrade regler vad gäller avstämning av stöd vid korttidsarbete. Återbetalningskraven från Tillväxtverket...

Under hösten har Skatteverket anordnat skatteträffar. Nu släpper myndigheten filmerna på sin webb. Jobbar du med skatter och redovisning på ett företag, en byrå eller i en offentlig verksamhet? Nu finns Skatteverkets fem skatteträffsfilmer från hösten på myndighetens webb. Filmerna handlar om: Skatteträff del 1: Digitala nyheter ...

Företag som köpt in inventarier under 2021 kan göra avdrag på skatten. Nu har ett nytt lagförslag trätt i kraft.   Tidigare i år berättade Resultat om förslaget om att införa skattereduktion för inventarier inköpta under 2021. (LÄNK: https://www.tidningenresultat.se/skattereduktion-for-foretag-allt-narmare/) Nu har lagförslaget blivit verklighet. Skattereduktionen gäller materiella...

I år kan man som arbetsgivare vara extra generös och kombinera den så kallade coronagåvan med den skattefria julgåvan. Tillsammans får de vara värda maximalt 2 500 kronor. Men skynda! Coronagåvan gäller bara året ut. Vi rusar mot jul och nyår, det är hög tid för...

Ska du ansöka om korttidsstöd för juli till och med september? Nu är ansökan hos Tillväxtverket öppen. 3 november öppnade ansökningsperioden för att söka korttidsstöd för juli till och med september. Stödet söks hos Tillväxtverket och myndigheten uppmanar alla att vara noga då det går snabbare...

Under hösten infördes karens för företag som söker korttidsstöd. De skärpta reglerna påverkar många företags möjligheter att få stöd.   När det tillfälliga stödet för korttidsarbete upphörde sista september ändrade Tillväxtverket sina bedömningar utifrån de nya förutsättningar och en karensregel infördes. Regeln innebär att företag som fått stöd...

Företag som lämnat in sin avstämning om korttidsstöd för sent, men haft godtagbara skäl för det, kan slippa återkrav. Nu utreder Tillväxtverket möjligheten att söka anstånd.   Problemet med sena avstämningar rörande korttidsstödet identifierades tidigt av Tillväxtverket tillsammans med olika branschorganisationer, däribland FAR. I slutet av maj...

Måste jag ha en aktiebok när jag är ensam aktieägare? Det undrar dagens frågeställare. Så här svarar Resultats experter. Har just startat ett aktiebolag och fick ett reklambrev med erbjudande om att upprätta en digital aktiebok, måste jag verkligen ha en aktiebok när jag är ensam...

15 november tar Bolagsverket bort möjligheten att betala direkt via en internetbank i myndighetens e-tjänster. Bakgrunden är att bankerna slutar med direktbetalning.   Hittills har den som är ansluten till en internetbank kunnat handla på nätet utan att uppge ditt kortnummer. I stället har pengarna dragits direkt...