Att få företaget kapat ställer till stora problem. Med några enkla steg kan du skydda dig. Att kapa ett företag i Sverige är relativt enkelt. De flesta brotten sker på sommaren, precis som med bluffaktor, då bemanningen är låg och ansvariga är på semester. Vill du...

Från 1 juli har Skatteverket utökade möjligheter att bekämpa brott. Det har riksdagen beslutat. Skatteverket ska få bättre möjligheter att bedriva brottsbekämpande verksamhet. Det innebär att myndigheten kommer att få rätt att utreda brott där det misstänks att falska eller manipulerade handlingar använts för att exempelvis...

Har du nybildad eller förändrad lantbruksfastighet, hyreshus eller industrifastighet? Då hör du till dem som får beslut om fastighetstaxering i juni eller juli. Du som har skaffat digital brevlåda kommer i mitten av juni att få beslut om fastighetstaxering. Det gäller om du är fastighetsägare av...

Från 1 juli börjar de nya skattereglerna vid ägarskifte att gälla. Beslutet har nu fattats av riksdagen. Enligt dagens regler kan skatten bli högre när en andelsägare överlåter sitt företag till en närstående än om företaget överlåts till en utomstående. Reglerna har mött kritik från många...

När en tandsköterska anlitas som gemensam resurs hos olika tandvårdsmottagningar räknas det som skattepliktig personaluthyrning. Detta trots att uthyrningen inte är förknippad med något vinstpåslag. Det slår Skatteverket fast. Från 1 juli ska moms betalas vid uthyrning av vårdpersonal. Det beskedet kom från Högsta förvaltningsdomstolen, HFD,...

Att den ene maken har stort ekonomiskt inflytande i ett företag i Sverige innebär att båda har inflytande. Det är innebörden i en rättsfallskommentar från Skatteverket till Högsta förvaltningsdomstolens dom om ett par som sedan länge bor utomlands. Ett svenskt par som har bott utomlands länge...

Sociala avgifter och semesterersättning. En anställd ska inte bara ha lön – utan även andra kostnader tillkommer. Det finns sätt att enkelt räkna ut vad en anställd kostar. Personalkostnader är ofta en stor post för företagen. Och många gånger en högst nödvändig sådan. I vårändringsbudgeten presenterade...

Korruption och bedrägerier kostar samhället stora summor årligen. Det kan också påverka ditt bolags rykte så det lönar sig att försöka se varningsflaggorna. I en ny rapport från IMF, Internationella valutafonden, analyseras korruptionens effekter på skatteintäkter. Rapporten visar att stora intäkter till statskassan årligen går förlorade...

Förslaget om nya skatteregler för ägarskiften föreslås bli verklighet från 1 juli i år. Skattekonsulterna Stefan Asklöf, Deloitte, och Roger Zinders, Zinders skatt, analyserar förslaget åt Resultats läsare. Resultat har tidigare berättat om förslaget till nya regler som innebär att en överlåtelse av ett företag inom...