Snart blir det dyrare för tunga fordon på vägarna

Vägavgiftsnivåerna anpassas till nya utsläppskrav. Det betyder att det från och med 1 juli blir dyrare för tunga fordon att köra på svenska vägar.

För att få köra på svenska vägar måste lastbilar med en totalvikt på minst tolv ton eller lastbilar med en totalvikt på minst sju ton försedda med draganordning betala vägavgift. Några undantag finns dock från vägavgifterna och det är om:

– fordonet är äldre än 30 år och inte används i yrkesmässig trafik

– tillhör försvaret, polisen eller räddningstjänsten

– är registrerade som väghållningsfordon i vägtrafikregistret.

Från och med 1 juli i år anpassas vägavgiftsnivåerna till nya utsläppskrav. I praktiken har avgiften sjunkit då senaste gången den justerades var 2001. Det innebär att det nu införs högre avgifter.

Höjda avgifter gäller vägavgiftspliktiga lastbilar som inte har utsläppskrav Euroklass V eller EEV. Dessa lastbilar kommer dock att få en höjning från och med 1 januari 2020. För lastbilar med utsläppskrav Euro VI sker ingen förändring av vägavgiften.

Enligt information från Transportstyrelsen kommer en avi med den tillkommande vägavgiften att skickas ut i början av juli. Den rör fordon som är i trafik före 1 juli och som har en vägavgiftsperiod som sträcker sig över 1 juli. Det är den som är registrerad ägare till fordonet 1 juli som är den som är skyldig att betala avgiften.

Är avgiften inte betald senast 31 juli får fordonet inte användas från och med 1 augusti.

Charlotta Marténg

Läs mer: Transportstyrelsen Vägavgift för tunga fordon

Texten publiceras i samarbete med tidningen Resultat