Makars ekonomiska gemenskap väger tungt

Att den ene maken har stort ekonomiskt inflytande i ett företag i Sverige innebär att båda har inflytande. Det är innebörden i en rättsfallskommentar från Skatteverket till Högsta förvaltningsdomstolens dom om ett par som sedan länge bor utomlands.

Ett svenskt par som har bott utomlands länge har inte väsentlig anknytning till Sverige. Detta trots att paret har väsentligt inflytande över en näringsverksamhet i Sverige. Det var en av slutsatserna i Högsta förvaltningsdomstolens dom i mål nr 3479-18. Det har Resultat berättat om tidigare. (se länk i slutet av artikeln)

Paret har bott länge i Schweiz och planerar att flytta till Bahamas. Därmed uppstod ett antal frågor. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att när en make har väsentligt inflytande i näringsverksamhet i Sverige får den andre maken anses ha motsvarande inflytande. Detta som en följd av den ekonomiska gemenskapen mellan makar. Skatteverket skriver att detta stämmer överens med den inställning som Skatteverket har sedan tidigare.

Björn Dickson

Läs mer: Inte väsentlig anknytning till Sverige trots inflytande över bolag

 

Skatteverket Vägledning Väsentlig anknytning till Sverige

 

Texten publiceras i samarbete med tidningen Resultat