Vad utläser du som ägare egentligen ur en årsredovisning och vilken information har du rätt till? Och hur gör du för att med ett tydligt ägardirektiv skapa rätt styrningsmodell för styrelse och ledning? Missa inte Resultats miniserie i tre delar där Monika Lindberg och Helena...

Skattefriheten för privata sjukvårdsförsäkringar är borta. Men vissa hälsoundersökningar som arbetsgivaren betalar kan fortfarande vara befriade från skatt. Nu preciserar Skatteverket: Skattefriheten gäller riktade undersökningar för personer inom yrken med särskilda hälsorisker. 1 juli 2018 slopades skattefriheten för privata sjukvårdsförsäkringar. Sedan dess förmånsbeskattas privat sjukvårdsförsäkring. Men en...

En delägare i ett aktiebolag ville veta om bolaget var ett fåmansbolag. Skatterättsnämnden sa nej. Skatteverket överklagade. Högsta förvaltningsdomstolen meddelar att Skatterättsnämnden inte borde ha tagit upp frågan över huvud taget. Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, har undanröjt ett beslut från Skatterättsnämnden. Det handlar om en person, AA,...

Vid generationsskifte i fåmansföretag ska skatten vara lika oavsett om företaget överlåts till en närstående eller utomstående. Det föreslår nu regeringen. Propositionen som läggs fram härstammar från utredningen ”Översyn av skattereglerna för delägare i fåmansföretag” och handlar om att underlätta för familjer vid generationsskifte. Förslaget är...

Avdrag för bil till jobbet? Då måste du spara minst två timmar om dagen under minst 160 dagar. Det skriver Skatteverket i ett ställningstagande om regelmässig tidsvinst. Deklarationstiderna närmar sig och avdrag för resor mellan bostaden och arbetsplatsen (så kallade arbetsresor) är ett av alla avdrag...

1 mars flyttar redovisningen av momsen in i en ny tjänst hos Skatteverket. Bland dem som jobbar med att redovisa uppgifterna finns en oro att det skapar ytterligare problem. I går uppmärksammade tidningen Resultat att de nya reglerna kring arbetsgivardeklaration på individnivå, AGI, och Skatteverkets system...

Systemet för att lämna AGI är utvecklat för företagare som lämnar sina uppgifter själva, då blev det mer svårjobbat för redovisnings- och lönekonsulter. Nu ska Skatteverket se över vad som behöver ändras. 400 000 arbetsgivare och sju miljoner löntagare berörs av arbetsgivardeklaration på individnivå, AGI. Främsta syftet...