Lika moms på digitalt och tryckt

1 juli sänks momsen på digitala böcker och tidningar från 25 till 6 procent. Det innebär att det blir lika moms för digitala som för tryckta böcker och tidningar.

Momsen för publikationer ska vara densamma, oberoende av tekniken. En förändring både bokförlagen och tidningsbranschen länge tryckt på hos regeringen om för att få igenom.

Den nya lägre momsen gäller om publikationen inte helt eller huvudsakligen innehåller reklam. Men upp till 75 procent får vara reklam.

Den digitala boken eller tidningen får inte heller helt eller huvudsakligen bestå av rörlig bild eller musik.

 

Texten publiceras i samarbete med tidningen Resultat