7 av 10 företag som sökt anstånd hos Skatteverket har färre än tio anställda. Hotell- och restaurangverksamheter dominerar. Skatteverket följer den ekonomiska utvecklingen för företag i samband med coronaviruset. Av en rapport som nyligen publicerades på myndighetens webb framgår, föga överraskande, att hotell- och restaurangföretag, fritids-...

Påverkar koncernbidrag möjligheten att få statligt stöd vid korttidspermittering? Tillväxtverket förtydligar nu informationen. Det statliga stödet vid korttidspermittering, eller korttidsarbete som den korrekta termen är, har blivit mycket omdiskuterat. Framför allt har det handlat om vilka företag som kan få ta del av stödet, om utdelning...

Utlandsstationeringar avbryts och vistelser i Sverige förlängs på grund av coronaepidemin. Vad innebär det för beskattningen? Markus Thaler, FAR:s specialistgrupp för skatt, reder ut. Rörligheten mellan olika länder har nästan helt upphört till följd av coronapandemin. Markus Thaler, skattejurist på EY och ordförande i FAR:s specialistgrupp...

Permitteringsstöd till företag som gör aktieutdelningar stoppas. Nu skrivs det i klartext in i lagen. Efter ett möte på torsdagen mellan Tillväxtverket och finansutskottet meddelade regeringen att krisstöd till bolag som gör aktieutdelningar stoppas. Regeringen skickar nu en remiss till lagrådet med förtydligande om vilka företag som...

Coronakrisen medför stora utmaningar för företagen. Ett av många problem som företagen ställs inför är momshanteringen. Vad ska man tänka på? Här följer en vägledning om moms i coronatider. En uppmärksammad del i de stödåtgärder som staten har infört är möjligheten att ansöka om anstånd med...

Är lönen semestergrundande vid korttidspermittering? Hur påverkas tjänstepensionen? Resultat reder ut vad som gäller. Det dröjer innan världen och Sverige är tillbaka i en normal ekonomi. Nya initiativ för att underlätta för företagen tillkommer. En nyhet är att staten kan ta en ännu större del av...

Företag ska kunna få stöd baserat på omsättningstapp. Stödet ska administreras av Skatteverket och företag kan bli återbetalningsskyldiga om felaktiga uppgifter lämnas. Nu har ytterligare en stödåtgärd presenteras, ett omsättningsstöd baserat på omsättningstapp. Stödet liknar det som finns i Danmark och Norge och beskrivs av finansminister...

Skatteverket har uppdaterat sin vägledning om faktureringsskyldighet. På sin webb ger myndigheten ett exempel på hur faktureringen till hyresgästen kan ställas upp, så att det blir rätt med hyresrabatten. EU gav klartecken till regeringens förslag att införa en tillfällig rabatt för fasta lokalhyreskostnader i utsatta branscher....