Coronastöden – flipp eller flopp?

Ska rådgivare föreslå att företag inte utnyttjar möjligheter att söka stöd? Jag inser att frågan är provokativ, nästan dum. Nu förlängs omställningsstödet, om än med skärpta villkor, permitteringsstöd erbjuds till årsskiftet och ett omsättningsstöd införs för enskilda näringsidkare.

Omställningsstödet verkar ha floppat riktigt. Budgeterat var 39 MDR, utbetalt är några miljarder. Bra för statskassan, men någonting var det. Srf pekar på krångel och revisorsintyg, kostnader. Men finansministern har rätt, staten är ingen bankomat där man bara sätter in kortet. Det krävs lite mer än att bara komma ihåg koden. Däremot villkoren. Utdelning får inte lämnas före juli 2021. Inte heller från moderbolag.

Permitteringsstödet. En närmast förförande enkel ansökan med dito information. Som en bankomat! Däremot minst sagt oklara villkor som visar sig när avstämning och efterkontroll görs. Såväl utdelning som koncernbidrag under 2020 är tabu. När sådana får göras igen vet ingen. Ingen svarar heller på frågan. Och hur illa ekonomiskt däran ska bolaget ha varit? Dito. Flipp eller flopp? Återstår att se, men utbetalningarna överstiger med råge initialt budgeterade belopp.

Omsättningsstödet för enskilda näringsidkare? När detta skrivs är villkoren inte kända i detalj. De flesta som berörs är sannolikt kulturarbetare av olika slag, vilka till del redan fått stöd. Maxbeloppet för stöd under fem månader är satt till 120 000 kronor. Underlag för omsättningstappet ska visas. Flopp är min gissning.

Banklån, anstånd med skatter och hyresstöd har knappt efterfrågats alls.

Utnyttjandegraden? Kanske finns det fler som ställer samma fråga som jag.

Hans Peter Larsson

Auktoriserad Skatterådgivare FAR