Ansökningsperiod öppen hos Tillväxtverket

Ska du ansöka om korttidsstöd för juli till och med september? Nu är ansökan hos Tillväxtverket öppen.

3 november öppnade ansökningsperioden för att söka korttidsstöd för juli till och med september. Stödet söks hos Tillväxtverket och myndigheten uppmanar alla att vara noga då det går snabbare att handlägga en korrekt ifylld ansökan där rätt underlag är bifogat.

På sin webb tipsar Tillväxtverket om följande:

Påbörja ansökan i tid – 30 november är sista dag att skicka in ansökan för stödperioden. Företag som inte fått beslut på tidigare ansökan men som vill söka stöd för perioden juli till och med september måste lämna in sin ansökan mellan 3 och 30 november.

Skicka inte in flera ansökningar – om kompletteringar eller ändringar behöver göras ska detta göras i den redan inskickade ansökan. En ny ansökan leder till att handläggningen tar längre tid. Om stödet avser permitterad personal från flera driftsenheter ska en samlad ansökan göras för alla driftsenheter om de har samma organisationsnummer. Ett organisationsnummer = en ansökan.

Bifoga avtal – om du har kollektivavtal ska följande skickas in: centralt kollektivavtal, lokalt kollektivavtal, eventuella bilagor. Om kollektivavtal saknas ska skriftliga avtal mellan arbetsgivaren och arbetstagaren skickas in.

Se till att mejladressen är rätt – har mejladressen blivit fel går den att ändra i Min ansökan under Min profil på Tillväxtverkets webb.

Kontrollera uppgifterna – ta god tid på dig och var noga när du fyller i ansökan.

Charlotta Marténg