Minimera karensdagarna – om du får!

Egna företagare kan välja hur många karensdagar de ska ha i den allmänna sjukförsäkringen. Den som väljer lång karenstid betalar mindre men tjänar inte mycket vid sjukdom. Men den som har fyllt 55 år saknar den valmöjligheten.

Ett vanligt råd till dem som har inkomst av näringsverksamhet, alltså enskild firma eller handelsbolag, är att välja kortast möjliga karenstid i den allmänna sjukförsäkringen, alltså en dag.

Visserligen blir avgiften lägre med lång karenstid. Den som väljer en dags karens betalar 3,92 procent av lönen i avgift för sjukförsäkringen. Den som har 60 dagars karens betalar 3,10 procent. Den som inte väljer har sju dagars karens och då är avgiften 3,64 procent av lönen.

Man kan också välja en dags karens med 3,54 procent av lönen i avgift eller 30 dagars karens med 3,34 procent av lönen i avgift.

På inkomster över åtta prisbasbelopp är avgiften 3,64 procent, alltså samma som vid sju dagars karens.

Men det lönar sig knappt att välja lång karenstid. Skillnaden i kostnad för den som väljer den kortaste karensen, en dag, är så liten att man tjänar in minskningen av karensdagar på några få dagar som sjukskriven under ett år.

55-plussare saknar dock möjlighet att välja antal karensdagar. Egenföretagare som har fyllt 55 år och som inte har gjort ett aktivt val har sju karensdagar resten av sitt liv som företagare.

Så här har det varit sedan 1950-talet när den första allmänna sjukförsäkringen utformades, framgår det i den statliga utredningen Företagare i de sociala trygghetssystemen SOU 2019:41.

Frågan har debatterats i många år och varit uppe ett antal gånger i riksdagen.

I januari 2013 sa dåvarande socialförsäkringsminister Ulf Kristersson (M) i riksdagen: ”Regeln som föreskriver denna åldersgräns har funnits länge och har sin grund i att det har ansetts erforderligt med en spärr för att förhindra spekulation från den försäkrades sida eller ett obehörigt utnyttjande av försäkringen.”

Björn Dickson

 

Artikeln publiceras i samarbete med tidningen Resultat