Ingen svensk moms för kurs i utlandet

Mervärdesskatt för en kurs ska betalas i det land där kursen hålls, förutsatt att det handlar om så kallat tillträde till evenemang.

Ett bolag som anordnar femdagarskurser i redovisning ansökte om förhandsbesked för att få veta om kurser som tillhandahålls beskattningsbara personer som är etablerade i Sverige ska anses vara omsatta här och om svensk moms därmed ska debiteras.

Kurserna hålls i ett annat EU-land. Skatterättsnämnden kom fram till att svensk moms ska debiteras.

Högsta förvaltningsdomstolen frågade EU-domstolen om tjänster av det slaget omfattas av begreppet tillträde till evenemang. EU-domstolen fann att så är fallet. I somras kom Högsta förvaltningsdomstolens dom.

Domstolen ändrar Skatterättsnämndens förhandsbesked och förklarar att de aktuella tjänsterna ska anses omsatta utomlands. Svensk mervärdesskatt ska därför inte påföras.

Med anledning av domen har Skatteverket uppdaterat sin vägledning.

Björn Dickson

Läs mer: Högsta förvaltningsdomstolen mål nr 1990-17

Läs mer: Skatteverket rättslig vägledning

 

Texten publiceras i samarbete med tidningen Resultat