Missa inte avstämning två hos Tillväxtverket

Har du fått stöd för korttidsarbete med start i april? Nu är andra avstämningsperioden i gång.

Resultat har tidigare berättat om att den som beviljats stöd för korttidsarbete ska göra avstämningar var tredje månader genom att skicka in uppgifter till Tillväxtverket. För den som sökt stöd med start i april pågår nu avstämning två. Avstämningen ska göras mellan 14 oktober och 10 november.

För att kunna göra den andra avstämningen måste du fått beslut om första avstämningen, något alla ännu inte hunnit få från Tillväxtverket.

Från början var det sagt att andra avstämningen skulle påbörjas 1 oktober för den som fått stöd för april och 1 november för den som mottagit stöd med start i maj. Av tekniska skäl flyttade Tillväxtverket avstämningsperioderna till mitten av månaden med start 14 oktober respektive 14 november.

Charlotta Marténg

Läs mer: Tillväxtverket om avstämningen