Revisorsintyg krävs för omställningsstöd

För att få omställningsstöd krävs ett intyg från en revisor. Om stödet är lägre än 100 000 kronor krävs yttrandet endast om Skatteverket begär in det.

I går fattade riksdagen beslut om att införa omställningsstödet och i dag publicerades de föreskrifter som gäller. Samtidigt uppdaterade Skatteverket sin rättsliga vägledning kring omställningsstödet.

Stödet, som går att söka från och med måndag klockan 12.00, kommer att hanteras av Skatteverket. För att få ta del av stödet måste företagets nettoomsättning minskat med minst 30 procent under mars och april 2020, jämfört med samma månader föregående år. Nedgången ska vara orsakad av coronaviruset. Stödet gäller företag godkända för F-skatt, och även stiftelser, ideella föreningar och registrerade trossamfund undantagna från skattskyldighet.

Om företaget har skulder hos Kronofogden, eller är på obestånd enligt konkurslagen går det inte att få ta del av stödet. Företaget får heller inte ha sin hemvist i länder som OECD och EU anser är icke samarbetsvilliga ur skattesynpunkt.

Är omställningsstödet högre än 100 000 kronor krävs att företaget tillsammans med ansökan lämnar ett skriftligt, undertecknat yttrande från en revisor. Är stödet lägre behövs yttrandet bara om Skatteverket begär in det.

I revisorsintyget ska följande uppgifter finnas med enligt Skatteverket:

Charlotta Marténg

Läs mer: Skatteverket om omställningsstöd

Läs mer: Förordningen

Läs mer: Resultat: Så här gör du för att få omställningsstödet