Moms i coronatider – en vägledning

Coronakrisen medför stora utmaningar för företagen. Ett av många problem som företagen ställs inför är momshanteringen. Vad ska man tänka på? Här följer en vägledning om moms i coronatider.

En uppmärksammad del i de stödåtgärder som staten har infört är möjligheten att ansöka om anstånd med inbetalning av moms. Men innan man ansöker måste man sätta sig in i regelverket och ta reda på vad den totala kostnaden blir och om det finns alternativ.

Det är inte gratis att få anstånd med momsen.

– I ett senare skede ska momsen betalas med ränta, säger Anna Gerson, skatterådgivare på Grant Thornton.

Ett annat stöd är bidrag till hyresvärdar som ger rabatt till vissa hyresgäster. Om hyresvärden är frivilligt skattskyldig för uthyrning påverkar bidraget momsen.

– Stödet ses som ett bidrag kopplat till priset som man ska redovisa moms på. Här kan man se över sin skyldighet att fakturera hyresgästen sådan moms som denne i sin tur kan dra, säger Anna Gerson.

På Grant Thorntons webbsida tar Anna Gerson upp en rad situationer som beskriver många företags verklighet i dessa tider.

Det kan handla om tjänsteföretag vars kunder försvinner.

– Det kan vara ett konferenshotell där kunderna ställer in planerade evenemang, säger Anna Gerson.

Om kunden avbokar mot en avgift är det viktigt att känna till att avbokningsavgifter som är lägre än det avtalade priset är momsfria. Men om avgiften är lika hög som ursprungspriset ska säljaren redovisa moms på hela ersättningen.

Det kan också hända att konferensgästerna helt enkelt inte dyker upp. Då räknas det som att säljaren ändå har tillhandahållit en tjänst och moms ska redovisas på ersättningen.

Det är inte mindre komplicerat för företag som säljer varor.

När en köpare inte kan betala för varor krävs det att det är fråga om en konstaterad kundförlust för att man ska få tidigare redovisad moms tillbaka. Säljaren måste kunna visa att tillräckliga indrivningsförsök har gjorts.

Om köparen kan men inte vill betala är fordran tvistig. Då kan momsen på det belopp som kunden inte betalar sättas ner bara om en kreditfaktura utfärdas.

Om köparen går i konkurs måste säljaren kontakta konkursförvaltaren och bevaka sin fordran.

– Här krävs att man är aktiv, säger Anna Gerson.

Hon påminner om att ackord sedan 1 mars 2020 inte räknas som konstaterad kundförlust. För att kunna få tillbaka moms vid ackord måste säljaren ställa ut en kreditfaktura. Köparen blir då skyldig att justera sitt momsavdrag.

Ett annat scenario är att köparen låter bli att hämta beställda varor. Om varorna ses som avskilda för köparens räkning kan säljaren bli skyldig att redovisa moms till dess att köpet går tillbaka och kreditfaktura utfärdas. Detta alltså trots att köparen inte har hämtat varorna.

Det händer också att köpare vill avbryta en beställning trots att tillverkningen av varorna redan är igång. Om parterna kommer överens om att köparen ska kompensera säljaren för kostnaderna räknas sådan ersättning i många fall som ett momsfritt skadestånd.

Björn Dickson

 

Anstånd med moms

Alla företag, oavsett företagsform kan begära anstånd med momsinbetalningar. Detta oberoende av om de redovisar sin moms månadsvis, kvartalsvis eller helårsvis.

Reglerna började gälla 30 mars respektive 6 april 2020 beroende på hur momsen redovisas. Reglerna kan tillämpas retroaktivt.

Kostnaden för anstånd

Vid anstånd med moms enligt de nya reglerna kommer både en anståndsavgift på 0,3 procent per månad och en kostnadsränta på 1,25 procent, beräknat på årsbasis, att tas ut. Avdrag medges inte heller för dessa kostnader, till skillnad för ränta på ett banklån.

Det gör det svårt att se vilken den verkliga kostnaden blir för anståndet.