Så här fungerar hyresrabatten

Stödet för sänkta hyror i utsatta branscher är nu på plats. Ansökan kan göras från 1 juli.

I förra veckan gav EU klartecken för regeringens förslag att införa en tillfällig rabatt för fasta lokalhyreskostnader i utsatta branscher, något tidningen Resultat tidigare berättat om.

Nu är detaljerna kring stödet på plats. Stödet riktas till vissa branscher, som sällanköpshandel, hotell, restaurang och vissa andra verksamheter. Även butikshandel, logiverksamhet, och vissa konsumenttjänster som tandläkare, hår- och kroppsvård omfattas.

Hyresvärden ska sluta avtal med hyresgästen om sänkt fast hyra, och hyresgästen måste under perioden 1 april till och med 30 juni varit verksam i någon av branscherna som omfattas av stödet. Det är hyresvärden som söker stödet. Det görs i efterhand och går att söka från 1 juli 2020. Kompensationen ges med max 50 procent av den nedsatta fasta hyran, det vill säga själva rabatten. Dock maximalt 25 procent av den ursprungliga fasta hyran.

Sebastian Sjöö, jurist på PwC i Örebro, har tidigare sagt till Resultat att en hyresvärd måste göra en noggrann avvägning i varje enskilt fall, med utgångspunkt i såväl den egna likviditetssituationen som i framtidsutsikterna för hyresgästens verksamhet.

En hyresgäst som drabbats av likviditetsproblem till följd av coronapandemin kan mycket väl vara en stabil hyresgäst på lång sikt.

– I en sådan situation kan det vara en god idé för hyresvärden att redan nu inleda en dialog med hyresgästen om uppskov eller efterskänkning av delar av hyran. Det kan ju vara väldigt bråttom för en företagare som plötsligt står utan intäkter, säger Sebastian Sjöö.

Charlotta Marténg
Björn Dickson

Läs mer: Regeringens förslag

Texten publiceras i samarbete med tidningen Resultat