Resultat sammanfattar stödåtgärderna – lån och skatter

Förslagen om stödåtgärder har varit många. Resultat sammanfattar de viktigaste åtgärderna du behöver känna till. Här kan du läsa om det som rör lån och skatter.

Antalet varsel och antalet konkurser rusar i spåren av coronavirusets framfart. Flera stödpaket har arbetats fram av politikerna i dialog med myndigheter, näringslivet och branschorganisationer.

För dig som företagare är det viktigt att ha en plan för företagets ekonomi. Diskutera frågan med din revisor/auktoriserade redovisningskonsult för att få hjälp att reda ut om, och i så fall vilka, stödåtgärder som kan vara tillämpliga för just ditt företag.

Tidningen Resultat har tagit hjälp av Hans Peter Larsson, skatteansvarig FAR och Auktoriserad Skatterådgivare FAR för att sammanfatta stöden som finns i nuläget.

Skatter

Skatter – uppskov

Aktiebolag kan få anstånd med inbetalning av anställdas preliminärskatt och arbetsgivaravgifter i upp till ett år. Åtgärden omfattar tre månadsinbetalningar. Inbetalningar i februari och mars 2020 kan återbetalas. Den som skjuter upp sin skatt kommer att få betala en avgift samt ränta på beloppet. Kostnaden för anståndet blir den så kallade basräntan på 1,25 procent för de första sex månaderna och därefter tillkommer en avgift per månad som sammanlagt gör att kostnaden hamnar på 3,1 procent.

Skulden omfattas inte av företrädaransvaret, så även om bolaget vid ett senare tillfälle inte kan betala räntan blir inte bolagets ägare personligen betalningsansvariga. Ansökan görs enklast digitalt genom Skatteverkets coronasida på webben, där myndigheten samlat all information.

”För att få anstånd får företaget inte misskött sin ekonomi eller ha större skatteskulder, kommenterar Hans Peter Larsson.”

Anstånd med moms

Företag som redovisar momsen helårsvis kan få momsen från 2019 återbetald från 27 december 2019. Företag som redovisar moms månadsvis eller kvartalsvis kan få anstånd med tre månaders moms. Anståndet kan göras retroaktivt från och med januari 2020.

Ändrad preliminärskatt

Företagare som driver enskild firma eller handelsbolag kan både ändra sin debiterade preliminärskatt genom att begära jämkning och även begära förtidsåterbetalning av redan debiterad preliminärskatt.

”Hela vinsten för 2019 upp till en miljon kronor kan därefter sättas av till periodiseringsfond utan något tak. Den skattepliktiga vinsten för 2019 blir då noll kronor. Glöm inte att utan senare avdragsgilla kostnader kommer fonden att beskattas, kommenterar Hans Peter Larsson.”

Lån

Det finns möjlighet för företag att låna pengar från olika håll.

  • Almi får tre miljarder för att öka utlåningen till små och medelstora företag.
  • Svensk Exportkredit ges ökade möjligheter att ge krediter till svenska exportföretag.
  • Exportkreditnämnden ges ökade möjligheter att lämna garantier för betalning vid köp av svenska varor och tjänster.
  • Banker har fått ökade ramar för utlåning. Till del med garantier från Riksbanken. Mer information från banken i denna del.

Charlotta Marténg

Läs även: Resultat sammanfattar stödåtgärderna personalkostnader och lokaler

Då situationen kan ändras snabbt är det en god idé att söka information hos grundkällan, så som riksdag/regeringen och berörda myndigheter, exempelvis Skatteverket, Bolagsverket, Tullverket och Tillväxtverket. På verksamt.se samlas också information från flera myndigheter, där finns också en hel del av informationen översatt till engelska.

Texten publiceras i samarbete med tidningen Resultat