Ytterligare satsningar på små företag

Mindre företag prioriteras i en ny satsningen från regeringen. 125 miljarder kronor skjuts till i lån och lånegarantier.

Enligt uppgifter till TT från finansminister Magdalena Andersson kommer regeringen att skjuta till ytterligare omkring 125 miljarder i lån och lånegarantier till svenska företag.

I ett pressmeddelande skriver Almi, som arbetar med att bidra till att kreditförsörjningen till svenska små och medelstora företag fungerar, att Almis lånefond förstärks med tre miljarder kronor. Samtidigt får Almi mer resurser för att kunna möte efterfrågan från företagen som vänder sig till dem.

TT rapporterar också att även Statliga Svenska Exportkredits låneram går från 125 miljarder till 200 miljarder för lån till exportföretagen och att Exportkreditnämndens, EKN, tak för kreditgarantier utökas med 50 miljarder från 450 miljarder till 500 miljarder kronor.

Förhoppningen är enligt Magdalena Andersson att pengarna ska komma mindre företag till nytta.

Läs mer: Almis pressmeddelande