Resultat hjälper dig som företagare hitta rätt i flödet om corona

Politiker, myndigheter och branschorganisationer mobiliserar för att stötta svenska företagare under coronakrisen. Resultat hjälper dig att navigera bland informationen.

Från flera håll aviseras satsningar som ska underlätta för företagare och löntagare att ta sig igenom coronakrisen. Informationsflödet är massivt. Tidningen Resultat som ges ut av FAR, en branschorganisation inom redovisning, revision och rådgivning, hjälper dig som företagare att hitta rätt bland informationen. På vår sajt www.tidningenresultat.se rapporterar vi löpande om insatser som görs för näringslivet och på http://www.far.se samlas artiklar om corona från tidningen Resultat, vår systertidning Balans samt från övriga relevanta källor. Följ oss också Resultat på Facebook för att inte missa några nyheter.

Funderar du på hur coronaviruset påverkar just dig och ditt företag? Diskutera frågan med din revisor/rådgivare.