Gör en plan för företaget i svåra tider – håll koll på kontrollbalansräkningen

När coronapandemin härjar är det många företag som ser intäkterna sina, för en del har det blivit tvärstopp. Gör en kortsiktig plan för att se hur företaget klarar de närmaste veckorna och månaderna. Det råder Lisa Albertsson, auktoriserad revisor på PwC:s kontor i Lund.

– Det gäller att även göra en nedbruten budget för en kortare period eftersom man inte kan utgå från förra årets budget när förutsättningarna ändras så snabbt som de gör nu, säger Lisa Albertsson.

Hon tycker också att företagen snarast ska se på hur regeringens krispaket med anledning av coronautbrottet kan vara till nytta för att säkra driften.

– Det kan ta tid om man vill ha uppskov med skatten eller om man behöver permittera personal, säger Lisa Albertsson.

Fler företag kommer att hamna på obestånd i coronakrisen, och det gäller att vara uppmärksam på kravet på kontrollbalansräkning. En kontrollbalansräkning kan behöva upprättas även om likviditeten är god.

Lisa Albertsson påpekar att kravet på kontrollbalansräkning inte ska förväxlas med obestånd eller risken för konkurs. När ett företag upprättar kontrollbalansräkning är det ett sätt att följa aktiebolagslagens krav när intäkterna är för små i förhållande till kostnaderna.

Enligt aktiebolagslagen ska styrelsen genast upprätta en kontrollbalansräkning om det egna kapitalet motsvarar mindre än hälften av det registrerade aktiekapitalet. Om mer än halva aktiekapitalet är förbrukat ska styrelsen genast se till att man upprättar en kontrollbalansräkning. Då krävs ett snabbt beslut från styrelsen. Annars kan bolagets företrädare bli personligen ansvariga för bolagets skulder.

Björn Dickson