Årsredovisningar och förseningsavgifter

Den som lämnar in bokslut och årsredovisning för sent måste betala en förseningsavgift. Är corona skälet till sen inlämning får företaget ansöka om eftergift med förseningsavgiften.

Branschorganisationen FAR har varit i kontakt med Elisabeth Lagerqvist, chefsjurist på Bolagsverket, för att ta reda på om Bolagsverket kommer att ändra reglerna för förseningsavgifterna.

I en intervju publicerad på far.se säger hon:

– Reglerna om förseningsavgifter har inte ändrats med anledning av coronapandemin. Reglerna är dessutom tvingande på så sätt att Bolagsverket är skyldigt att påföra förseningsavgifter. Det enda som står till buds för bolagen är därmed att begära eftergift av, begära ändring av eller överklaga beslutet om förseningsavgift om man är missnöjd med beslutet.

Coronakrisen kan vara ett giltigt skäl till att en årsredovisning inte kommer in i tid. Men frågan kommer att avgöras i varje enskilt ärende meddelar Elisabeth Lagerqvist.

 

Läs mer: Artikel på far.se: Bolagsverket om försenade årsredovisningar