Familjeföretagare slapp förmånsskatt vid generationsväxling

En familj ska genomföra en generationsväxling i sitt företag, aktier ska byta ägare inom familjen. Skatterättsnämnden meddelar att aktiegåvorna är skattefria förvärv.

Företaget ägs till 50 procent av en man (C) och till 50 procent av änkan (D) efter mannens bror och hennes två barn. Efter olika gåvor av aktier inom familjen kommer aktierna i företaget inte att vara jämnt fördelade mellan å ena sidan C och hans barn och å andra sidan D och hennes barn. Tanken med det är att sönerna som driver företaget tillsammans med C och D ska ha störst ägarandel. Sönerna som är aktiva i företaget kommer att ha 1 000 aktier var, och sönerna som inte är aktiva ska ha 280 aktier var. Döttrarna kommer att ha 140 aktier var.

De två sönerna, A som är vd och B som är anställd styrelseledamot, vill veta om överlåtelserna av aktier ska beskattas som inkomst av tjänst. Själva anser de att frågan ska besvaras med ett nej. De framhåller att aktieöverlåtelserna görs för att företaget ska kunna leva vidare i familjens regi. Både Skatteverket och Skatterättsnämnden håller med. Skatteverket skriver att aktieöverlåtelserna ingår i en helhet för att skapa en ny ägarstruktur i företaget.

Skatterättsnämnden skriver att aktieöverlåtelserna i och för sig kan ses som ersättning för arbete, och i ett sådant fall skulle de beskattas som inkomst. Men då det i allt väsentligt inte var syftet att belöna de två sönerna för deras arbetsprestationer finns det enligt Skatterättsnämnden ingen anledning att inkomstbeskatta dem. Aktiegåvorna är därmed skattefria förvärv.

 

Björn Dickson

Skatterättsnämnden 20-19/D

Texten publiceras i samarbete med tidningen Resultat