Så påverkar EU:s nya momsregler dig

Kraven för momsfrihet vid EU-handel skärps. Det är en av konsekvenserna när momssystemet inom EU uppdateras.

– Generellt gäller att alla företag som handlar med varor över EU-gränserna behöver se till att de har koll på de nya reglerna. Rutiner och annat bör finnas på plats så att företagen inte drabbas av eventuella problem eller ekonomiska bakslag när de nya reglerna införs, säger Henrik Karlsson, Auktoriserad Skatterådgivare FAR och verksam på Deloitte.

De nya reglerna går under namnet quick fixes och ska förenkla och standardisera handeln mellan EU:s medlemsländer.

– Framför allt två förändringar kommer att påverka i stort sett alla företag med EU-handel, dels harmoniserade regler om beviskrav för gränsöverskridande transporter, dels skärpta krav på momsregistreringsnummer och rapportering, säger han.

För att kunna sälja utan moms till kunder i andra EU-länder måste säljaren kunna styrka att varorna transporterats till ett annat EU-land. Beviskraven för detta varierar i dag inom EU och för att det ska bli lika för alla företag införs nu gemensamma presumtionsregler. (se faktaruta)

– Gemensamma regler är en välkommen ambition men presumtionerna ställer höga krav på administration och fungerande rutiner. Samtidigt bör man komma ihåg att detta är presumtioner och företagen kan fortsatt styrka transporten på andra sätt, vilket gör att det även fortsättningsvis kan uppkomma gränsdragningsproblematik, säger Henrik Karlsson.

I samma veva införs krav på att säljaren ska ange köparens momsregistreringsnummer på fakturorna, samt redovisa försäljningen i sin periodiska sammanställning, för att kunna hantera transaktionen som en EU-försäljning och fakturera utan svensk moms.

– I praktiken gör företagen det nog redan i dag men de nya kraven innebär troligen ett ökat fokus på frågan och företagen kommer behöva implementera rutiner som säkerställer att de lever upp till kraven, säger Henrik Karlsson.

Reglerna väntas träda i kraft 1 januari 2020.

Charlotta Marténg

Martin Wallström

 

Fakta: Beviskrav för gränsöverskridande handel

När det gäller presumtionerna för att styrka gränsöverskridande handel ska detta ske genom uppvisande av minst två handlingar. Handlingarna ska vara utfärdade av två parter, som är oberoende av såväl varandra som säljaren och köparen, och finns i två kategorier. Den första kategorin, A, består av exempelvis fraktsedlar och speditörsfakturor. Två handlingar i kategori A styrker en gränsöverskridande transport. Den andra kategorin, B, innefattar bland annat försäkringsbrev eller myndighetshandlingar. Handlingar i kategori B styrker gränsöverskridande transport ihop med minst en handling ur kategori A.

Rör detta dig? Diskutera frågan med din revisor eller rådgivare!

Texten publiceras i samarbete med tidningen Resultat