Regelefterlevnad efter skattekontroll bättre hos företag med revisor

Företag som varit med om en skatterevision gör mer rätt i framtiden. En ny rapport från Skatteverket visar att effekten av skatterevisionen blir ännu bättre om företaget är äldre än fem år eller har en revisor.

Skatteverkets slumpmässiga revisioner har mer än ett syfte. Inte bara ska de leda till att rätt skatt betalas in. Företag som varit med om en skatterevision förväntas följa skattereglerna bättre i framtiden.

– Vi ser att de slumpvisa kontrollerna är effektiva och har haft en tydlig positiv effekt på regelefterlevnaden i vissa grupper, säger Nikolay Angelov, analytiker på Skatteverket.

De slumpmässiga kontrollerna som Skatteverket gör har i grunden gjorts för att skapa underlag för att mäta skattefelet, det vill säga skillnaden mellan den skatt som skulle ha betalats in om alla följde gällande regler och den faktiska skatten. I en studie som presenterades i mitten av oktober har Skatteverket tittat på hur regelefterlevnaden sett ut åren efter kontrollerna.

Bäst effekt av slumpkontrollerna har Skatteverket sett i aktiebolag, bland företag som är äldre än fem år och bland dem som har en extern revisor. Här har kontrollen en effekt som håller i sig i flera år. När det handlar om företag som bedrivs som enskild firma, unga aktiebolag eller för företag utan extern revisor går det inte att se att kontrollerna har gett någon beteendeeffekt.

Charlotta Marténg

Läs mer: Skatteverkets rapport

I Resultat nr 5, som kommer ut i början av november, skriver vi om skatterevision och vad du bör tänka på när Skatteverket knackar på dörren. Håll utkik efter tidningen!

Publiceras i samarbete med tidningen Resultat