FAR stöttar förslag om ränteavdrag

Svenskt Näringsliv har lagt fram ett förslag för att mildra effekterna av begränsningarna i ränteavdragen för företag. Förslaget får stöd av FAR.

Svenskt Näringsliv har tidigare vänt sig till finansminister Magdalena Andersson och näringsminister Ibrahim Baylan med ett förslag på hur effekterna av begränsningar i ränteavdragen för företag kan mildras. I en hemställan till regeringen får nu förslaget stöd från FAR.

Enligt FAR:s hemställan bör regeringen ta fram ett lagförslag som minskar begränsningarna för ränteavdrag som har tidigare har införts av regeringen. Bakom hemställan står FAR:s skattesektion och Specialistgruppen för skatt.

En praktisk konsekvens av begränsningarna i räntebidragen är att företag som har underskottsavdrag som kan kvittas mot egna vinster, ändå riskerar att hamna i skatteposition.

– Detta står dels i strid mot syftet med den införda koncernbidragsspärren, dels så kan det medföra allvarliga ekonomiska konsekvenser för företag, säger Markus Thaler, ordföranden för Specialistgruppen för skatt.

I Svenskt Näringslivs förslag, liksom i FAR:s hemställan, framhålls behovet av en ändring i 40 kap. inkomstskattelagen vad gäller koncernbidragsspärren, vad gäller begränsningar av räntebidrag.

Förslaget går ut på att minska de negativa effekterna genom att den spärren som finns avseende koncernbidrag bara ska finnas om företag under det aktuella beskattningsåret tar emot koncernbidrag.

Tas spärren bort så begränsas de negativa effekterna till sådana år när ett företag har emottagit koncernbidrag. Ändringen bör enligt FAR tillämpas retroaktivt på grund av de fördelar de har för skattskyldiga.

Martin Wallström

 

Texten publiceras i samarbete med tidningen Resultat